Hagyományápolás családbarát módon

Hagyományápolás családbarát módon

2021. áprilisa és 2022. decembere között valósítottuk meg a NEAO-KP-1-2021/6-000002 azonosítójú, „Hagyományápolás családbarát módon” című pályázati projektünket.

Projektünk indokoltságát az a szomorú tény adja, hogy gyönyörű népszokásaink a mindennapokból már kiveszőfélben vannak, a fiatalok már nem táncolják néptáncainkat és nem éneklik népdalainkat. A projekt nem újkeletű, hiszen egyesületünk huzamosabb ideje foglalkozik hagyományápolással. 

A kör, mely részt vesz nemzeti identitásfejlesztő programjainkon egyre bővül, és elmondhatjuk, hogy sikerült az igényt megteremtenünk egy bizonyos társadalmi szegmensben, akik befogadók őseink hagyományai és kulturális tradíciói iránt. Projektünk többsíkú volt. Egyaránt népszerűsítette a fiatalok körében a szellemi és az anyagi kultúrát, mely a népi hagyományokon alapul, illetve azokhoz kötődik.  Hagyományápolás egyesületünk szervezésében az alábbi szekciókon keresztül valósult meg: népdalkör, néptánccsoport, hagyományokon alapuló népi színjátszók és népi ihletésű tárgyalkotók klubja.

A régió helyzetére elmondható, hogy Szeged egyetemei városként az ország második legnagyobb iskolavárosa. Az urbánus jelleg dominál ugyan, de megfelelő propagandával a rengeteg egyetemista és középiskolás fiatal körében lehetőség nyílt a népi hagyományok népszerűsítésére. Meg kellett találni az utat, melynek hatásra befogadókká váltak nemzeti hagyományaink és népi kultúránk iránt. 

Helyi specifikum, hogy a diákság körében számtalan olyan határon túli magyar fiatal is található, akik lakókörnyezetében még nem vesztek ki a népszokások, élnek a népdalkörök, megtartják hagyományos ünnepeiket, illetve azt hagyományos módon ünneplik. Projektünk megvalósításában igen erős pillérként támaszkodtunk rájuk, illetve kapcsolatrendszerükre. Rajtuk keresztül számos városlakó fiatallal meg tudtuk szerettetni magyar nemzeti népi hagyományokon alapuló kultúránkat, hiszen ha fiatalok terjesztették azt fiataloknak, sokkal nyitottabb közönségre találtunk, mint egyébként. Azt terveztük, hogy a korábbi projektünkön felbuzdulva, az elért fiatalok számát megduplázzuk, akik rendezvényeinket látogatni fogják, és népi hagyományápoló szekcióink valamelyikéhez csatlakoznak majd. Ezt sikeresen megvalósítottuk.

Rendszeresen szerveztünk családsegítő gyűjtőakciókat (játék, ruhanemű, élelmiszer).

Tanácsadó szolgálatot tartottunk fenn (életviteli, pályaválasztási és jogi tanácsadás).

Rendezvényeink:

Húsvéti játszóház általános iskolásoknak (Helyszín: Pusztaszer, időpont: 2021.04.01.) Tematika: húsvéti népszokások és hagyományok, húsvéti gyermekjátékok. 

Hagyományápoló Napok – Néptánc és Honismereti Tábor (Helyszín: Balatonföldvár, időpont: 2021.06.24. 2021. 06.27.) Tematika: néptáncoktatás, népdaltanulás, aratáshoz kapcsolódó népszokások ismertetése. Térségünkben a lakosság elöregszik. A kistelepülések fokozatosan elnéptelenednek, melyet meg szeretnénk állítani a hagyományos értékeken alapuló életforma népszerűsítésével, ahol az emberek nyitottak egymás iránt, közösségi életet élnek, és büszkén vállalják nemzeti identitásukat. Ehhez a népszokások és népi hagyományok népszerűsítése álláspontunk szerint hozzájárulhatott. A projekt hosszú távú eredménye az lesz, ha népszerűsítő tevékenységünkkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy fennmaradjanak gyönyörű népszokásaink, és a hagyományápolásnak megtartó ereje legyen a falusi lakosság körében.

Köszönjük a Miniszterelnökség nagylelkű támogatását.

Hagyományápolás családbarát módonHagyományápolás családbarát módon