Állatmentés és egészséges lelkület

Állatmentés és egészséges lelkület

A közelmúltban fejeződött be a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával egyesületünk, a Családbarát Hagyományápoló Egyesület szervezésében a Nemzeti Tehetség Program keretében a IFJ-GY-22-A-0023 azonosítószámú, „Állatmentés és egészséges lelkület” című pályázati projekt megvalósítása.

A projekt célja volt, hogy a bevont fiataloknak a környezetvédelem világába való bekapcsolódásukkal rálátásuk olyan tevékenységekre, melyektől eddig távol maradtak, valamint bekerüljenek egy olyan vérkeringésbe, mely egész további életük szempontjából meghatározó lesz a számukra, az önkéntes tevékenységük során olyan kapcsolatokat alakítsanak ki, mely kapcsolatrendszert a későbbiek során akár gyümölcsözően kamatoztatni is tudjanak (pl: a majdani diploma megszerzése után munkavállalóként való visszatérés az adott területre).

A fiatalokkal megismertettük a mocsári teknősöket mint fajt, annak tulajdonságait, életmódját, és a rá leselkedő veszélyforrásokat. „Teknősfigyelő hálózatot” építettünk ki a bevont önkéntes fiatalokból. Az elemzések során ízelítőt kaphattak a tudományos kutatómunka világából. Állatmentő klubfoglalkozásokat tartottunk általános iskolásoknak Battonyán és Csanádpalotán, valamint Szeged mellett a Teknősmentés éjjel-nappal  című nyílt napunkat.

A konkrét kognitív tudáson felül sokkal fontosabb volt egy intuitív tudás megszerzése, mely csak a közösségért vállalt felelősség, az önkéntes munka során érhető el. Ilyenek a munkáért és annak eredményéért vállalt felelősség, a jól végzett munkához kapcsolódó sikerélmény, magának a munkának az öröme (hisz itt nem a pénz a motiváló erő), a közösségért tett munka megbecsülése, az együttes munkavégzés felelőssége, a csapatért tett erőfeszítések szükségessége, a környezet megóvásának szükségessége, a munka közben egymásra odafigyelés, egymás segítésének szükségessége, stb. Mindez a bevont fiatalok körében a lelki egészség megőrzéséhez és javításához vezetett.

Fentebb írt tudásanyag elsajátításával az önkéntes fiatalok már a bevonásuk után akár pár hónappal is jelentős színvonalbeli változást tudtak eredményezni önkéntes munkájukat és lelki egészségüket illetően.

Mindezen kompetenciák megszerzésével a bevont fiatalok később sikeres, kiegyensúlyozott és boldog felnőttek lehetnek, akik örömüket lelheti majdani munkájukban. Belőlük rekrutálódhatnak a fiatalabb önkéntes generációk koordinátorai és mentorai. Utánpótlást jelenthetnek a későbbiekben szervezetünk és társszervezeteink számára, mint majdani aktivisták. Ha egy-egy bevont önkéntes fiatal elégedett azzal amit a program nyújt neki, és azt elmeséli szűkebb környezetében,  ezáltal a projekt olyan népszerűségre tesz szert, amelyet nem lehet a média különféle csatornáin és eszköztárain keresztül propagált hirdetések hatásaihoz mérni. A projektben magukat  jól feltaláló és sikeresnek, eredményesnek érző fiatalok további potenciális önkéntesjelöltek áradatát hozhatják szervezetünknek, mely össztársadalmi szinten is kiemelkedő jelentőséggel bír.

Gondot fordítottunk arra, hogy hátrányos helyzetű fiatalok, sőt még olyan fogyatékkal élők is bekerülhessenek a csapatba, akik képesek fentebb a projektben feladatok ellátására.

A különböző szociokulturális közegből kikerülő gyermekek és ifjak megtanulták elfogadni egymást, leküzdötték előítéleteiket,  kialakult bennük az egymás iránt érzett szolidaritás és felelősség érzése, megtanultak csapatban dolgozni, és közös célokat együttes erővel megvalósítani.

Erősségeink

 • egészségvédelem
 • pályázatok
 • életminőség javítás
 • oktatás
 • publikáció
 • egészség
 • környezet
 • civil szervezet
 • betegség megelőzés
 • családtervezés
 • egészségtudatosság
 • összefogás
 • hagyományőrzés
 • hagyományápolás
 • nemzeti identitás